Vacatures4

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is bij veel gemeenten onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de gemeente informatievoorziening. De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. We zijn gespecialiseerd in het signaleren van de allerkleinste wijzigingen in de BGT. Wanneer er mutaties in deze objecten zijn worden veelal grote, in het oog schietende, mutaties door de desbetreffende bronhouders geleverd, maar vaak blijven de kleine wijzigingen buiten beschouwing. Door allereerst de omgeving effectief te analyseren kunnen wij deze verschillende (kleine) mutaties signaleren. Daarnaast beschikken wij over slimme software die door het vergelijken van luchtfoto’s verschillen in fysieke objecten kan herkennen. Zo kunnen wij verschillende bronhouders van dienst zijn in het up to date houden van het BGT volgens het informatiemodel geografie (IMGeo).

Gerelateerde diensten